ATLAS DERGİSİNDE MİYOSEN MEMELİLERİN EVRİMİ YANILGISI

Atlas Dergisi'nin Şubat 2004 sayısının 26. sayfasında, küçük bir kutu içinde, "Miyosende Omurgalı Yaşamı" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda Miyosen devrindeki (23.8 ila 5 milyon yıl önce) memeli çeşitliliğinin zirveye ulaştığı belirtiliyor, bunun nedeninin ise, bu dönemde hem tek toynaklıların hem de çift toynaklıların hızlı bir evrimleşme temposuna girmeleri olduğu gibi mantık dışı bir iddia ortaya atılıyordu.

Ancak söz konusu dönemdeki memelilerin kayıtlarıyla ilgili bu yorum tamamen önyargılara dayalıdır. Söz konusu yorumda evrim, kayıtsız-şartsız doğru kabul edilmekte, Miyosen döneminde yaşamış memeli türlerinin sayıca artış göstermesi, "evrimleşme" olarak yorumlanmaktadır. Oysa memelilerin fosil kayıtlarına bakıldığında bu yorumlamanın bütünüyle dogmatik bir düşünce yapısına dayalı olduğu ortaya çıkar. Sadece yeni türlerin ortaya çıktığını belirtmenin evrim teorisinin iddialarına kanıt oluşturmayacağı açıktır. Evrimcilerin yapması gereken, canlıların kademeli bir gelişim süreci sonucunda ortaya çıktığı iddialarını kanıtlayacak deliller ortaya koymalarıdır. Bu delillerden en önemlisi ise hiç kuşkusuz ki çok fazla sayıda olması gereken geçiş fosilleridir.

Ne var ki, fosil kayıtlarında böyle örneklerden eser bile bulunmamaktadır. Evrimci zoolog Eric Lombard'ın, aşağıdaki sözleri, hem bu eksikliği hem de bunun Atlas Dergisi'nde körükörüne ortaya konan evrim savunuculuğunu açığa çıkarması açısından çarpıcıdır:

"Memeliler sınıfı içinde evrimsel akrabalık ilişkileri (filogenetik bağlar) kurmak için bilgi arayanlar, hayal kırıklığına uğrayacaktır."

Atlas Dergisi yetkililerini Lombard 'ın belirttiği hayal kırıklığının sebebini etraflıca araştırmaya ve hiçbir bilimsel kanıtı olmayan evrim iddialarıyla kendi dogmatizmlerini yaygınlaştırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.


Ana Sayfa

 

www.bilgilerdunyasi.net © 2004