Parkinson Hastalığının Düşündürdükleri

 
 


Günümüzde, ortalama insan ömrünün artmasına paralel olarak ileri yaşlara özgü hastalıklar olan, "nörodejeneratif" yani sinir hücrelerindeki tahribatlarla ilgili hastalıklar grubunda bir artış gözlemlenmektedir. 20. yüzyıl başlarında, 60 yaş ve üstü nüfus toplam dünya nüfusunun % 4'ünü oluştururken, yeni yüzyılda 65 yaş üstü nüfusun % 17'leri bulacağı tahmin edilmektedir. İnsan beynindeki ufacık bir hasarın sebep olduğu bu hastalıklar, beynimizin mucizevi özelliklerine bir kez daha dikkat çekmektedir.

 

Şimdi bu hastalıkların en önemlilerinden biri olan Parkinson Hastalığı'na kısaca göz atalım:

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan Parkinson Hastalığı, hareketlerde yavaşlama, istirahat halinde ellerde ve daha nadiren de olsa ayaklarda titreme, kaslarda sertlik ve denge bozukluğu şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. İlerleyici bir hareket bozukluğuna neden olan Parkinson, 50 yaşın üzerinde başlar ve görülme sıklığı yaşa paralel olarak artar. Parkinsonizm adı altında toplanan belirtiler beyinde "substansiya nigra" denilen özel sinir hücrelerinin iyi işlev görememesinden ileri gelir.

Beynimiz Hareketlerimizi Nasıl Kontrol Ediyor?

Vücudumuzu hareket ettirirken bunu nasıl başardığımızı hiç düşünmeyiz. Sadece isteriz ve hareket gerçekleşir. Parkinson hastalığını daha iyi anlayabilmek için beynimizin vücut hareketlerimizi nasıl kontrol ettiğini bilmek gerekir.

Beynimizin farklı bölgeleri farklı hareketlerimizi düzenler. Örneğin Yürümek için, beyin öncelikle vücudun ihtiyacı olan pozisyonla ilgili bütün bilgileri toplamalıdır. Bir yerde oturuyor musunuz, uzanıyor musunuz veya yürümeye hazır bir biçimde ayakta mısınız? Ayaklarınız neredeler? Dengeniz yerinde mi? Daha sonra beyin, bu bilgilere, "nereye doğru yürüyeceğiniz" bilgisini eklemek zorundadır. Bu sırada önemli bir soru da cevaplanmalıdır. Gözleriniz beyninize ne söylemektedir? Boş bir alanda mı yürüyeceksiniz, merdiven mi çıkacaksınız yoksa kalabalık bir caddede mi yürüyeceksiniz? Ya ayaklarınız beyine hangi bilgileri iletmektedir? Basacağınız zemin, üzerinde yürümesi kolay bir yer midir yoksa dengenizi kaybetmenize yol açacak engebelere mi sahiptir?

İşte bütün bu bilgiler beynin "korpüs stratium" adlı, vücudun hareketlerini kontrol eden bir merkez bölgesinde toplanır. Korpüs stratium denge ve uyumla ilgili emirleri göndermek için beynin diğer bölgeleriyle birlikte hareket eder. Beynin vücuda verdiği hareket emirleri beyinden belkemiğine sinir ağları sayesinde ulaştırılır. Sinir hücreleri bilgileri aktarmak için hücrelerarası mesaj taşıyıcılar kullanırlar. Böylece düşüncelerimiz hareketlere çevrilir.

Bu mesaj taşıyıcıların en önemlisi beynin substansiya nigra bölgesinde üretilen "dopamin"dir. Dopamin, alınan mesajları kontrol merkezine ileterek hareketlerimizi ve dengemizi kontrol eden ana maddedir. Eğer özel sinir hücreleri hasara uğrar ya da azalırsa, dopamin üretip depolayamazlar ve beyinde dopamin eksilir. Bu eksiklik ciddi boyutta olduğunda Parkinson belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Parkinson hastalığında, nedeni tam olarak anlaşılamamış bir şekilde dopamin üreten substansiya nigra hücrelerinde bir azalma görülmektedir. Beynimizdeki bu hücrelerinin neden birden bire azalmaya başladığı bilim adamlarınca henüz çözülememiştir. Gözlenen sadece bu hücrelerin vücudun yaşlanmasına paralel olarak azalma gösterdikleridir.

İşte beynimizdeki ufacık bir hücrenin görevini yerine getirememesi sonucu, tüm hareketlerimizi ve yaşamımızı etkileyen bu önemli hastalık , Parkinson ortaya çıkmaktadır.

Vücudu Kontrol Eden Mucize Merkez: Beyin

İnsan bedeni, büyük bir şehir gibidir. Bu şehrin içinde ulaşım yolları, binalar, fabrikalar, alt yapı sistemleri, en üstün teknolojiye sahip cihazlar, kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde şuur gösteren elemanlar yani hücreler, hormonlar, salgı bezleri gibi tam teçhizatlı askerler mevcuttur. Üstelik bu şehir, kendisi de aslında yalnızca bir et yığını olan, sinir hücrelerinden oluşmuş küçük bir beyin tarafından yönetilmektedir. Öyle ki beyinde yani merkezde meydana gelecek en ufak bir hasar bütün bu koca şehri alt üst edebilmektedir.

İnsan beyni aslında birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan bir nöron hücreleri kitlesidir. Beynimizin sadece 1 cm3'ünde, bir trilyon bağlantıya sahip, 100 milyar sinir hücresi bulunmakta ve bu nöronlar arasında her bir saniyede 10 milyonxmilyar kere uyarı gerçekleşmektedir. Bütün bunlar yaklaşık 1300 gram ağırlığında, son derece kompleks bir kimyasal fabrikada gerçekleşmektedir. İşte bütün vücudumuz bu muhteşem merkez tarafından kontrol edilmektedir.

Peki ıslak ve gri bir et görünümü dışında bir özelliği görünmeyen, basit protein ve yağ moleküllerinden oluşan bu organ, bu mucizevi işlemleri nasıl gerçekleştirir? Bizler beynimizin karmaşık tasarımı hakkında bir şey bilmezken ve her saniye gerçekleştirilen on binlerce işlemden habersizken, beynimizde olup bitenler nasıl kontrol edilir? Beyni oluşturan nöronlar şuursuz atomlardan meydana gelirler. İyi ama şuursuz atomlar bir araya gelip vücudun gerekli hareketleri yapabilmesi için gereken maddenin ne olduğuna nasıl karar verirler? Diyelim bu maddenin ne olduğunu buldular, peki onu nasıl üretebilirler? Kuşkusuz etten yapılma bir organın böyle mükemmel işlemleri gerçekleştirebilmesi çok büyük bir mucizedir.

Yaşlılıkla Gelen Hastalıklar Dünya Hayatının Geçiciliğini Gösteriyor

Parkinson Hastalığı gibi hastalıklar bizlere beynimizin mucizevi özelliklerini düşündürdükleri gibi, yaşlılıkla insanın ne kadar aciz bir duruma geldiğini de hatırlatmaktadırlar.

Yaratılmış olan tüm varlıklar içerisinde, zihinsel fonksiyonlarıyla insanın üstünlüğü tartışmasız bir gerçektir. Ancak tüm bu üstünlüklerin aksine, insan korunmaya muhtaç bir bedene sahiptir. Mikroskopla görülebilecek küçüklükte bakteriler ya da Parkinson Hastalığı'nda görüldüğü gibi, minicik bir hücrenin ürettiği maddedeki eksilmeler bu bedene büyük zarar verebilmektedir. İnsan bedeni zaman ilerledikçe yıpranmakta, yaşlanmakta ve fonksiyonlarını yavaş yavaş yerine getirememeye başlamaktadır. Parkinson da, yaşlılıkta yaşanan bu acizliği hissettiren bir hastalıktır.

Allah, insanlara dünya hayatının geçiciliğini göstermek için yaşlılığı ve onunla gelen hastalıkları özel olarak yaratmıştır. İnsan bu dünyada ne yaparsa yapsın, gerçek bir tatmine ulaşamaz ve yaşlılıkla mutlaka bir gün karşılaşır. Bunu fark eden insan kendi acizliği karşısında Yaratıcısı'nın üstünlüğünü ve yüceliğini kavramalı ve yaşamını O'nu razı edecek davranışlarla geçirmelidir. Nitekim Kuran'da insanların Allah'a muhtaç oldukları şöyle bildirilmiştir:

"Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız. Allah ise Ganiy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır. Hamid (övülmeye layık)tır. " (Fatır Suresi,15)

 

Kaynaklar:
- Harun Yahya, Dünya Hayatının Gerçeği, 2. baskı, İstanbul, Global Yayıncılık, Eylül 2002
- Harun Yahya, İnsan Mucizesi, İstanbul, Global Yayıncılık, Ocak 2001
- Mercek, Bilgisayar Teknolojisinin ilham Kaynağı: İnsan Beyni, Sayı 20, Şubat 2003
- http://www.parkinsoninfo.com/about_parkinsons/brains.html
- http://www.ntv.com.tr/news/157591.asp?cp1=1
- http://yapayzeka.hypermart.net/insanbeyni/
 

Ana Sayfa

 

www.bilgilerdunyasi.net © 2004