Enerji Problemine Doğadan Çözümler

Kanola bitkisinden elde edilen ucuz bir yakıt: Biyodizel

 
 

Petrolün kolay bulunabilen bir enerji kaynağı olmaması ve dünyadaki dağılımının dengesizliği, araştırmacıları her zaman yeni enerji kaynakları aramaya zorlayan bir etken olmuştur. Bu çalışmalar çerçevesinde bir çok potansiyel enerji kaynağı üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar özellikle son 10 yıldır hızlanmış ve önemli başarılar elde edilmiştir.

 

Biyodizel işte bu araştırmalar sonucu bulunan alternatif yakıt seçeneklerinden biridir. Çevre dostu dizel motorunun alternatif yakıtı olan Biyodizel, dizel motorunda kullanılabilecek en ucuz alternatif yakıttır. 1987 yılından itibaren Avrupa ülkeleri ve ABD'de üretilen ve dizel araçlarda olduğu gibi dizel tüm motorlarda hiçbir işlem yapılmadan direk kullanılabilen bu yeni yakıt, mazotun tüm özelliklerini taşıdığı gibi birçok artılara da sahiptir. Biyodizel de kurşun, kükürt ve parafin gibi maddeler kullanılmamaktadır.

Biyodizel, Türkiye'de de mevcut olanaklarla uygulamaya alınabilecek en önemli alternatif yakıt seçeneklerinden biridir. Ülkemizde kara taşımacılığının önemli bölümünde ve deniz taşımacılığında dizel motorlu taşıtlar kullanılmaktadır. Ayrıca endüstride jeneratörler için önemli miktarda motorin kullanılmaktadır. Petrol tüketimimizin ancak %15'i yerli üretimle sağlanabilmektedir. Petrol ürünleri tüketimi içinde ise, en büyük pay %34 değeri ile motorine aittir. Biyodizel kullanımı ile petrol tüketiminde ve egzoz gazı kirliliğinde azalma gerçekleşecektir. Hem çevre hem de araçlar için bir çok avantajı olan Biyodizel, Almanya, Avusturya, Belçika ve ABD gibi ülkelerde yıllardır kullanılmaktadır.

İnsan hayatında ve ülke ekonomisinde bu kadar önemli bir yeri olan Biyodizel yakıtı, boyu bir metreyi geçmeyen, sarı çiçeklerinin genişliği yalnızca 10 ila 12 milimetre olan küçük bir bitkiden elde edilmektedir.

Kendiliğinden yetişen bu bitkinin adı “kanola” . Çok derinlere kök salan kanola bitkisi, toprağa son derece faydalıdır. Kanoladan elde edilen yağın kolesterolü düşüktür, yani kalp dostudur. Sulama imkanlarının az olduğu yerlerde buğdaydan sonra kanola ekilebilir. Hardal üretiminde kullanılan bitkinin yaprakları ile, hayvansal yağ artıkları ya da yemek atıkları gibi işlemden geçirilen çöplerin karışımıyla, tamamen doğal bir yakıt olan Biyodizel elde ediliyor. 3 ton kanola bitkisinden tam 1,2 ton araç yakıtı üretilebiliyor!

Pek çok Avrupa ülkesi ile Amerika'da yıllardan beri kullanılan kanola bitkisi, geçen sene ülkemizde de Trakya'da ve Samsun'un Havza ilçesinde deneme amacıyla ekilmiş ve bu deneme ekiminden iyi sonuç alınmıştı. Tüm bu gelişmeler küçücük bir bitkinin ülkemizin ekonomisine getireceği büyük faydaların habercisi. Bu önemli alternatif yakıtın kaynağı ne gelişmiş laboratuarlar ne de fabrikalardır.Üstün bir tasarım harikası olan küçük bir bitkidir. Yüce Allah kanola bitkisini üstün bir tasarımla var etmiş, ardından da insanların hizmetine bir nimet olarak sunmuştur. Kanola bitkisinin Biyodizel yakıtının avantajlarını bilip onu üretilmesine katkıda bulunacak bir akla sahip olması mümkün değildir.Fakat sahip olduğu tasarım bu bitkiyi, dünyanın dört bir yanını tehdit eden enerji probleminin çözümü için bir alternatif haline getirmiştir.

Isı Yalıtımı İnsanlar İçin Problem, Hayvanlar İçin Değil!

Bilindiği gibi binalar; pencereler, dış duvarlar, merdivenler, ev duvarları, tavanlar, ısıtılmayan hacimler üzerindeki döşemeler, zemine oturan döşemeler ve açık geçitler üzerindeki döşemelerden ısı kaybederler. Bu ısı kaybını gidermek için önemli ölçüde yakıt masrafı yapılır. Ancak alınacak ısı yalıtımı önlemleriyle tüketilen yakıt miktarından tasarruf yapmak mümkün olabilir.

Yapılarda ısı yalıtımı, iç hacimler ile dış hava arasındaki ısı akışını azaltıcı önlemlerle sağlanır. Bunun için ısı akışını azaltıcı malzemeler, yani ısı iletkenlik değeri düşük olan yalıtım malzemeleri kullanılır. Yakıt tüketiminin azaltılması, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesi, yapının korunması, ısıtma ve soğutma tesisatlarının ilk kurulum giderlerinde sağlanan tasarruf, ısıtma ve soğutma tesisatlarının işletme giderlerinde sağlanan tasarruf, ısı yalıtımının sağladığı avantajlardan sadece birkaçıdır.Peki insanlar en az enerji ile ısı yalıtımı sağlamak için bu kadar emek sarf edip, sürekli yeni malzemeler ve yeni ısı yalıtım teknikleri geliştirirken, dünyanın en soğuk bölgelerinde yaşayan hayvanlar bu sorunu nasıl çözerler? Örneğin kutupların dondurucu soğuğunda yaşayan kutup ayıları, soğuktan korunmak için nasıl bir ısı yalıtımı kullanırlar? İşte bunu anlamak için kutup ayılarının vücutlarını yakından inceleyelim:

Hepimizin bildiği gibi kutup ayıları kar fırtınalarının kimi zaman 120-140 kilometre hıza ulaştığı, yılın 12 ayında karla ve buzlarla kaplı bir bölgede, son derece zor koşullarda yaşarlar. Kutup ayılarının derilerinin altında, 10 santimetre kalınlığında bir yağ tabakası vardır ve bu özellikleri, gerekli olan ısı yalıtımını sağlamak için yeterlidir. Bu sayede kutup ayıları buzlu sularda saatte 10-11 km hızla, 2000 km uzağa kadar yüzerek gidebilirler.

Kutup ayıları en çok fok balıkları ile beslenirler. Fok balıkları ise buz ve kar tabakalarının altında yaşarlar. Kutup ayıları soğuktan hiç etkilenmeden bu soğuk buz ve kar tabakaları altında yüzerek fok balıklarını yakalarlar.

İşte insanların ısı yalıtımı için bu kadar emek ve para harcamasına karşılık, kutup ayılarının ısı yalıtımı vücutlarında hazır bulunmaktadır. Kutup ayıları; ne soğuktan donarak ölebileceklerini tahmin edecek, ne bu soğuğa karşı bir ısı yalıtımına ihtiyaçları olduğunu bilecek, ne de bunu vücutlarında en az enerji ile geliştirecek akla sahip değildirler. Her canlı gibi, kutup ayısı da bulunduğu ortama en uygun, yaşamını ve soyunu devam ettirebileceği üstün özelliklerle donatılmıştır.

Enerji problemiyle ilgili olarak doğada bizlere sunulan çözümler Allah'ın üstün yaratma sanatının en güzel delilleridir. Dünyanın en ünlü bilim adamları bir araya gelseler ne bir kanola bitkisi ne de bir kutup ayısı yaratmazlar. Allah bu üstün yaratma kudretini Kuran'da şöyle haber verir:

“(Onlar mı) Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitirdik, sizin içinse bir ağacını bitirmek (bile) mümkün değildir...” (Neml Suresi,60)


Kaynaklar

- http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/
ANADOLUNUNSESI/147/AND33.htm
- http://www.biyomotorin-biodiesel.com/Dokuman/biomotorin.html
- http://yedekserver.sitemynet.com/
kolzakastamonu.htm
- http://www.harunyahya.org/Makaleler/canlilar.html
- http://www.elektriklikalorifer.com/fayda01.htm
- http://www.emlax.com/yapi_izolasyon_isi.asp
http://www.izmircevre.gov.tr/yayinayrinti.asp?div=55&did=15

 
 

Ana Sayfa

 

www.bilgilerdunyasi.net © 2004