Denizlerde Yaşam Alglerle Mümkün

Alg, ancak mikroskop altında görülebilen yeşil renkte tek hücreli bir bitkidir. Algler güneş ışığı gören herhangi bir su yüzeyinde yaşarlar ve kolayca çoğalırlar. Algler basit görünümlerine rağmen, bilim adamlarının özel koşullarda bile benzerini üretemediği mükemmel bir fonksiyona sahiptirler: “Fotosentez”.

 
 

Fotosentez, güneşten gelen ışık enerjisinin şekere ve oksijene dönüştürülmesi işlemidir. Bu benzersiz enerji üretimi son derece karmaşıktır. Yalnızca bitki ve yosunlarda moleküller seviyede gerçekleşir. Fotosentez alg hücresinin “Kloroplast” adlı enerji üretim merkezinde meydana gelir. Bu küçük tek hücreli canlılar, bedenlerinde yaratılmış olan bu mikroskobik enerji santrali ile ekolojik sistemin en önemli gereksinimlerini karşılarlar: “oksijen” ve “besin”.

 

Algler, fotosentez işlemi ile bir yandan kendi enerji ihtiyaçlarını karşılarlarken, bir yandan da yeryüzündeki oksijenin %70'ini sağlarlar. Ayrıca depoladıkları şeker sayesinde canlı türleri için de zengin bir besin kaynağıdırlar. Dolayısıyla alglerin bulunduğu sular son derece verimli ve diğer canlıların yaşaması için oldukça elverişlidir. Bu nedenle algler, okyanus ortamında beslenme zincirinin temelini oluştururlar.

Yüce Allah herşeyi belli bir amaç üzere yaratmıştır, bu canlı türünü pek çok fayda ile yarattığı da çok açıktır. İlginç olan, Alglerin bu kompleks enerji üretim işlemini var oldukları ilk günden bu yana kusursuzca gerçekleştirmeleridir. Fotosentez ile ortaya çıkan bilgi seviyesi bugün bir kimya profesörünün sahip olduğu bilgi düzeyinin çok çok ötesindedir. Bu yüzdendir ki, taklidi mümkün olmayan bu organik enerji üretim teknolojisi, üstün bir aklın ve gücün varlığını kanıtlar. Çünkü tek hücreli bir canlı asla kusursuz bir kimya laboratuvarı haline, kendi bilgi ve becerisi sayesinde gelemez. Onun, dışarıdaki oksijen ihtiyacından da haberi dahi yoktur. O, sadece bedenine yerleştirilmiş sistemler sayesinde kendine verilmiş görevleri yerine getirebilir. Şüphesiz Algleri bu fonksiyonlarla birlikte yaratan ve yeryüzünde hayatın varlığı için gerekli kılan, her şeyi “Ol” emri ile yaratan, üstün güç sahibi Yüce Allah'tır.

“Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir.” (Nahl Suresi, 40)

 
 
Ana Sayfa

 

www.bilgilerdunyasi.net © 2004