Çağımız Bilim Adamlarının Allah ve Yaratılış ile İlgili Düşünceleri

 
 

Prof. Ulrich J. Becker (Doğum Tarihi: 1938) (MIT'de fizik profesörlüğü, ilgi alanı yüksek enerjili parçacık fiziğidir.)

"Bir Yaratıcı olmadan benim var olmam nasıl mümkün olabilir ki? Bu soruya verilen ikna edici bir yanıttan haberdar değilim."

 

Prof. John Erik Fornaes (Doğum Tarihi: 1914) (Princeton Üni.'de matematik profesörlüğü)

"Ben Allah'ın varolduğuna ve Allah'ın evrene bütün seviyelerini, temel parçacıklardan canlı varlıklara, galaksi kümelerine kadar kapsayacak bir yapı kazandırdığına inanıyorum."

Prof. Robert Jostrow (Doğum Tarihi: 1925) (Darmouth Üni. Yeryüzü bilimleri profesörü. Nükleer ve atmosferik fizik çalışmaları. Goddard Uzay Çalışmaları Ens. Başkanlığı.)

"Hiç kimse hayatın, basit bir bakterinin bile, bir molekül karışımından evrimleşebileceğini açıkça ortaya koyamamıştır..."

Prof. Henry Margenau (Doğum Tarihi: 1929) (Yale Üni. Fizik ve doğa felsefesi profesörü. Birçok bilimsel derginin editörü.)

"Şuna hiç şüphe yok ki, doğa kanunları tesadüfler ya da kazalar sonucu ortaya çıkmış olamaz. O halde doğanın sayısız yasalarının ortaya çıkışına dair sorulacak cevap ne olmalıdır? Doğa kanunlarının evrensel geçerliliğine uygun olan tek bir cevap biliyorum: Doğa kanunları Allah tarafından yaratılmıştır. Allah herşeyi bilen, herşeye gücü yetendir."

Prof. Robert A. Naumann (Doğum Tarihi: 1929) (Princeton Üni. Fizik ve kimya profesörlüğü. Alexander von Humboldt Stiftung Senior ABD bilim adamı ödülü.)

"...Şu anda kozmoloji, temel parçacık fiziği ve mikrobiyolojinin ortaya çıkan çok açık bir metafiziksel içerik barındırdığını kabul ediyorum. ...evrenin mevcudiyeti, Allah'ın varolduğu sonucuna ulaşmamı gerektiriyor."

Dr. Arno Penzias (Doğum Tarihi: 1929) (AT&T Bell Laboratuvarları Araştırma Merkezi Başkanlığı. 1978 Nobel Fizik Ödülü.)

"Astronomi bizi benzersiz bir olaya ulaştırır; hiçlikten yaratılmış olan hayatın oluşabilmesi için sağlanması gereken koşullara uygun, hassas bir dengeye ve kendisine temel oluşturan bir plana sahip olan bir evren."

Prof. Wolfgang Smith (Doğum Tarihi: 1930) (MIT ve California Üni.'de profesörlük. Columbia Üni. Matematik doktorası.)

"Ben Darwinizm'e karşı çıkıyorum ya da şöyle söyleyeyim, varsayılan makroevrimsel sıçrayışların ardında yatan mekanizma ya da harekete geçirici sebep her ne olarak görülürse görülsün bu tip dönüşümcü hipotezlere karşı çıkıyorum. Dahası ben Darwinizm'i bilimsel bir teori olarak değil, daha çok bilimsel bir kamuflaja sokulmuş sahte-metafiziksel bir hipotez olarak görüyorum. Allah'ın mevcudiyetinden ya da Allah gerçeğinden daha açık olan birşey daha olmadığını düşünüyorum."

Prof. Walter Thirring (Doğum Tarihi: 1927) (Viyana Üni. Teorik Fizik Ens. Yöneticisi)

"Bence, hayatlarını harmonia mundi'yi (dünyadaki ahenk) keşfetmeye adayan bilim adamlarının onun içindeki ilahi niyeti görmemeleri mümkün değildir."

Prof. Shoichi Yoshikawa (Doğum Tarihi: 1935) (Princeton Üni. Astrofizik bölümünde profesörlük. MIT'de nükleer mühendislik doktorası.)

"Ben evreni ve hayatı Allah'ın ortaya çıkardığına inanıyorum. Homo sapiens de, fizik yasaları da Allah tarafından yaratıldı."

Dr. R. Merle D'aubigne (Doğum Tarihi: 1900) (Paris. Üni. Ortepedi bölüm paşkanı. Croix de Guerre Şeref Nişanı.)

"Laboratuvar ortamında yeniden sağlanmadığı sürece, proteinlerin aynı anda, oksijenle sürekli temas halinde kalarak kendini korumak ve üremek zorunda olan bir organizma meydana getirdikleri bir fiziksel ya da kimyasal durumun yaşandığına ikna olmam mümkün değil. Kişisel olarak ben, yaşam koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak gerçekleşen mutasyonun beynin, ciğerlerin, kalbin, böbreklerin hatta eklem ve kasların karmaşık ve rasyonel düzenini açıklayabileceği fikrini tatmin edici bulmuyorum. Akıl sahibi ya da düzenleyici bir güç olduğu fikrinden nasıl kaçınılabilir ki?"

Sir john Eccles (Doğum Tarihi: 1929) (Nörofizyolog, doktor. Oxford Üni. Tabii bilimler doktorası. 1973 Nobel Tıp Ödülü.)

"Eğer herşeyde bir amaç ve tasarımın hakim olduğuna inanmazsanız o zaman herşeyin sadece şans ve gereklilikten ibaret olduğunu öne sürebilirsiniz. Ama varoluşunuzu açıklamak için şans ve gerekliliğe bağlı kalmak aptalca birşeydir. Bütün hayat ve elbette bütün insanlar kusursuz bir yaratılış planının parçasıdırlar."

Prof. Jay Roth (Doğum Tarihi: 1900) (Storrs Connectuit Üni. Hücresel ve moleküler biyoloji profesörlüğü. Purdue Üni. Organik kimya doktorası.)

"Yaşadığımız evrenin fiziki doğası hakkında söylenecek çok fazla şey var; hayatın desteklenmesi için herşeye hakim olan o kesin denge... evrenin fiziksel özellikleri beni, oyumu bütün bunları planlayan bir varlık ya da Yaratıcı'dan yana kullanmaya sevk ediyor. Sadece tek bir proteinin, örneğin glikojen fosforilizin fazlasıyla kompleks yapısı bile insanın kafasını karıştırmaya yetiyor. Protein sentezi, DNA replikasyonu ve onarımı ve aynı oranda karmaşık olan daha yüzlerce süreç göz önüne alındığında insan ancak huşu olarak tanımlanabilecek bir hisle baş başa kalır."

Prof. Janos Szentagothai (Doğum Tarihi: 1912) (Budapeşte Semmelweis Tıp Fak. Anatomi profesörlüğü. Macaristan Bilimler Akademisi Başkanlığı)

"...Evrenin başlangıcına dair edinilen bilgilerin hiçbir zaman -bu yolda ne kadar yol kat edilirse edilsin- ilk başta etkin olan Yaratıcı bir gücün varlığını olumsuzlaştırmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. ...Allah'ın varlığına ... tamamen ikna olmuş durumdayım."

 
 

Ana Sayfa

 

www.bilgilerdunyasi.net © 2004